Thương – Yêu

Thương – Yêu

Ở đâu đó giữa biển người rộng lớn, Có người yêu ta, Có người ta thương. May mắn là khi hai người ấy là một, Bởi hạnh phúc là thứ không dễ kiếm tìm, Chỉ có thể tình cờ gặp, trân trọng và giữ gìn. Ta có thể rong chơi khắp chốn, Có thể từng … Continue reading