Mưa

Mưa

Tui nhớ hồi còn là sinh viên, có một đêm trời mưa. Chị bạn ở cùng phòng khi ấy đang có tâm sự, thế là chị rủ đi… ngắm mưa. Vẫn nhớ hồi ấy đi ra một số đường lớn, quốc lộ thì bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Ấy thế mà hai chị … Continue reading

Be with You! :-)

Một bộ phim mình phải dành tổng cộng 03 ngày cuối tuần để xem được trọn vẹn, và đặc biệt nữa là mỗi ngày cuối tuần dành để xem phim lại ở một giai đoạn cảm xúc hoàn toàn khác nhau.  Mỗi đoạn phim nhỏ lẻ xem ở mỗi lần đều có chi tiết nào … Continue reading