Ở một nơi nào đó


Ở một nơi nào đó

Trong quá khứ – tưởng chừng rất xa xôi…

xa xam

 

Tôi nhớ những con người

Tôi nhớ những con đường

Tôi nhớ những cơn gió

Tôi nhớ những cơn mưa

Tôi nhớ tiếng cười vui

Tôi nhớ cái ôm đầy

Tôi nhớ những lần xa

Tôi nhớ nụ hôn gần

Tôi nhớ những khi buồn

Tôi nhớ những hò hẹn

Tôi nhớ lời thề nguyện

Tôi nhớ bạn bè mình

Tôi nhớ những nông nỗi

Tôi nhớ những nhiệt tình

Tôi nhớ – rất nhiều nhớ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s